OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

PRUŽAMO USLUGE PRAVNOG ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA

ODVJETNIČKI URED ZVONIMIR BARUN

Naš osnovni cilj je pružanje kvalitetnih i učinkovitih pravnih usluga prilagođenih konkretnim zahtjevima pojedinog klijenta.

INTEGRITET

Predvodimo primjerom u svemu što radimo. Postavljamo si najviše ciljeve kada su u pitanju poštenje, etika, pouzdanost i transparentnost.

PARTNERSTVO

Vaše i naše pojedinačne vrijednosti i kvalitete doprinijet će zajedničkom uspjehu. Najbolji rezultati postižu se kroz suradnju.

PREDANOST

Nastojimo premašiti očekivanja u svemu što radimo. Posvećujemo se u potpunosti svim našim klijentima kao i izazovima s kojima se susreću.

UČINKOVITOST

Suočavamo se s problemima i učinkovito ih rješavamo. Ostvarit ćemo rezultate koji su iznad Vaših očekivanja i uvijek u zadanom roku.

O UREDU

Odvjetnički ured Barun osnovan je 2012. godine, a rezultat je višegodišnjeg rada u uglednim odvjetničkim uredima u kojima je Zvonimir Barun stekao potrebna stručna znanja i iskustvo.

Osnovni cilj odvjetničkog ureda Barun je pružanje učinkovitih i kvalitetnih pravnih usluga u skladu s potrebama poslovanja svojih klijenata.

Sjedište ureda nalazi se u Zaprešiću na adresi Baltazara Adama Krčelića 15.

Vjernost stranci osnovna je dužnost odvjetnika. Ona je važnija i od interesa odvjetnika i kolegijalnih obzira.

čl. 40. Kodeksa odvjetničke etike

ZAPOSLENICI

ZVONIMIR BARUN

VLASNIK I DIREKTOR

Zvonimir je rođen 1982. godine u Zagrebu. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 2006. godine, a pravosudni ispit položio je već 2009. godine. Iskustvo je stekao radeći u odvjetničkom uredu Bonifačić od 2007. i odvjetničkom uredu Mate Matić od 2010., da bi 2012. otvorio vlastiti ured. Zvonimir je član Hrvatske odvjetničke komore.

ALEKSANDAR ALEKSOVSKI

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

Aleksandar je rođen 1989. godine u Koprivnici. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 2013. godine, diplomiravši kao prvi u svojoj generaciji. Iskustvo je stekao radeći kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Ivana Mikić Brezović od 2014., a odvjetničkom uredu Zvonimir Barun pridružio se 2016. godine.

Odvjetnički ured Zvonimir Barun

Ured je osnovan 2012. godine, a rezultat je višegodišnjeg rada u uglednim odvjetničkim uredima u kojima je Zvonimir Barun stekao potrebna stručna znanja i iskustvo.

KONTAKT

Ulica B. A. Krčelića 15

10290 Zaprešić, Hrvatska

+385 1 3312 445

M: +385 98 9213909

+385 1 3312 445

zvonimir@odvjetnik-barun.hr

 • Sastavljanje predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina.
 • Pretvaranje idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama.
 • Zastupanje u stvarnopravnim sporovima.
 • Sastavljanje prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava.
 • Pravno savjetovanje vezano uz pravna pitanja glede nekretnina.
 • Rad sa investitorima na građevinskim projektima.
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora obveznog prava, a posebno: ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, ugovora o najmu, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu.
 • Zastupanje u obveznopravnim sporovima.
 • Zastupanje u postupcima za naknadu štete.
 • Sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju).
 • Prikupljanje podataka o imovini ostavitelja.
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima pred Javnim bilježnikom i/ili sudom.
 • Pokretanje postupaka radi naknadno pronađene imovine.
 • Pokretanje i zastupanje u postupcima ovrhe pred javnim bilježnikom, sudom i FINA-om.
 • Podnošenje pravnih lijekova (prigovora, žalbi) na rješenja o ovrsi.
 • Brakorazvodni postupci, sastavljanje bračnih ugovora, diobe bračne/izvanbračne stečevine.
 • Sastavljanje ugovora o radu.
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu.
 • Zastupanje u radnim sporovima i postupcima zaštite prava radnika pred poslodavcem.
 • Osnivanje svih vrsta trgovačkih društva – sastavljanje statuta, društvenih ugovora, odluka, izjava, pravilnika, poslovnika.
 • Zastupanje u sudskim sporovima pred svim Trgovačkim sudovima u RH.
 • Zastupanje u postupcima predstečajne nagodbe.
 • Poduzimanje pravnih radnji za pokretanje stečajnog postupka.
 • Zastupanje trgovačkih društava u stečajnom postupku.
 • Naplata tražbina.
 • Namirenje vjerovnika.
 • Postupak predstečajne nagodbe.
 • Obrane u postupcima zbog gospodarskih kaznenih djela.
 • Obrane u postupcima zbog imovinskih kaznenih djela.
 • Zastupanje oštećenika.
 • Sastavljanje kaznenih prijava.
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima pred državnim tijelima i/ili Prekršajnim sudom, gospodarski prekršaji, prometni prekršaji.
 • Zastupanje u upravnom postupku.
 • Zastupanje u upravnim sporovima.
 • Sastavljanje prigovora na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela i vođenje postupka.
 • Postupci izdavanja dozvola.

PRIMANJE STRANAKA

Ponedjeljak - četvrtak: 09:00h — 17:00h
Petak: 09:00h — 15:00h

TOP